APEL O ZNIESIENIE KLAUZULI TAJNOŚCI
W PRZYPADKU PRZESTĘPSTW

Autorzy: Nasz list powstał na forum internetowym Stowarzyszenia Wolnego Słowa jako spontaniczna inicjatywa osób, które wcześniej nawet się osobiście nie znały. Tutaj, lub tu można zobaczyć jak to miało miejsce.     więcej ...
Podpis: Podpisy pod listem są jawne. Przynajmniej imię, nazwisko, oraz dowolne inne pole muszą być podane. Osoby mieszkające poza Polską prosimy podawać w miejsce PESEL-u numer paszportu, lub jakiegokolwiek innego dokumentu. Jeśli popierasz nasz postulat jednak wolisz zachować anonimowość nie podpisuj tego listu fałszywym nazwiskiem. Raczej pomóż w jego rozpowszechnieniu.
Rzetelność: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wycofania podpisów, które nie sprawiają wrażenia rzetelności. PESEL nie jest konieczny, jednak podanie go ograniczy fałszywe podpisy. Gwarantujemy poufność tego wpisu. Na liście sygnatariuszy nie będzie on widoczny.
Nie zbieramy innych danych, aby lista podpisów nie mogła być użyta w innym celu. Lista wraz z danymi PESEL jest przechowywana na serwerze evot.org i nie będzie kopiowana. Upubliczniamy ją tylko w kolejności alfabetycznej, bo nie jest ważniejszy, kto wcześniej dowiedział się o naszym liście.
Zmiany: Do chwili przekazania listu można zawsze wycofać swój podpis, lub zmienić niektóre dane. Potrzebne są do tego imię, nazwisko, oraz PESEL. Aby zmienić dane proszę wysłać jeszcze raz imię, nazwisko i PESEL guzikiem podpisuję
Treść listu


Lista sygnatariuszy


W razie kłopotów technicznych
prosimy wysłać swój podpis na adres
zlisiecki @ (w domenie) gmail.com
               
Tytuł lub stopień naukowy:
Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Zawód:
Miasto:
Dowolna informacja dla nas:
wpisz ten kod: